15/01

Kolejny projekt nowelizacji akcyzowej – przed I czytaniem w Sejmie

Informujemy, że na stronach Sejmu pojawił się w ostatnich dniach nowy projekt nowelizacji akcyzowej. W znacznej mierze opiera się on na wcześniejszej propozycji nowelizacji, o której już Państwa informowaliśmy –…

czytaj więcej
11/01

Ważne zmiany we właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1. stycznia 2021 r. weszły w życie istotne zmiany w rozporządzeniach regulujących właściwość urzędów skarbowych. W wyniku niniejszych zmian dla znacznej części podatników zmianie uległy właściwe urzędy skarbowe…

czytaj więcej
05/01

Zasady rozliczania faktur korygujących od 1 stycznia 2021 r.

Od 1. stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady korygowania podstawy opodatkowania VAT. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów…

czytaj więcej
04/01

Projekt ustanowienia nowego obowiązku dla producentów i importerów paliw

Informujemy, że obecnie w rządzie trwają prace nad ustanowieniem nowego obowiązku regulacyjnego dla podmiotów produkujących paliwa lub przywożących je z zagranicy, tzn. wymogu realizacji celów dotyczących efektywności energetycznej. Obowiązek ten…

czytaj więcej
04/01

Nowelizacje akcyzowe 2021

Na początek nowego roku chcemy krótko podsumować wybrane zmiany przepisów akcyzowych, które wchodzą w życie w najbliższym czasie: Jedyną regulacją, która weszła w życie już z dniem 1 stycznia 2021…

czytaj więcej
04/01

NCR 2021

Z upływem poprzedniego roku zakończył się pierwszy okres rozliczeniowy realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR); sprawozdanie w jego zakresie będzie trzeba złożyć do URE do końca marca. Zgodnie z zamierzeniami rządu,…

czytaj więcej
02/12

Estoński CIT wchodzi w życie w 2021 r.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2122),…

czytaj więcej
30/11

Spółki komandytowe podatnikiem CIT

28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę zakładającą m.in. opodatkowanie spółek komandytowych, w wyniku czego już od 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się podatnikami CIT. Nowelizacja…

czytaj więcej
03/11

Projekt nowelizacji akcyzowej – dot. m.in. e-DD i rejestracji akcyzowej

Informujemy, że w tym tygodniu w Sejmie rozpoczną się prace legislacyjne nad projektem „dużej” nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Pełna treść tego projektu znajduje się pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8A1449B43DE9113CC125860F00729D8C/%24File/720.pdf – poniżej…

czytaj więcej
23/10

VAT: Ulga na złe długi – TSUE uznaje polskie przepisy za niezgodne z prawem UE

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał długo oczekiwany wyrok w polskiej sprawie E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów (C-335/19) w zakresie ulgi na…

czytaj więcej