30/11

Spółki komandytowe podatnikiem CIT

28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę zakładającą m.in. opodatkowanie spółek komandytowych, w wyniku czego już od 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się podatnikami CIT. Nowelizacja…

czytaj więcej
03/11

Projekt nowelizacji akcyzowej – dot. m.in. e-DD i rejestracji akcyzowej

Informujemy, że w tym tygodniu w Sejmie rozpoczną się prace legislacyjne nad projektem „dużej” nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Pełna treść tego projektu znajduje się pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8A1449B43DE9113CC125860F00729D8C/%24File/720.pdf – poniżej…

czytaj więcej
23/10

VAT: Ulga na złe długi – TSUE uznaje polskie przepisy za niezgodne z prawem UE

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał długo oczekiwany wyrok w polskiej sprawie E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów (C-335/19) w zakresie ulgi na…

czytaj więcej
29/09

Zmiany w wykazie sektorów i podsektorów energochłonnych korzystających z rekompensat do cen prądu na lata 2021-2030

25. września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie sektorów i podsektorów energochłonnych. Pełna treść nowych Wytycznych KE w zakresie sektorów i podsektorów…

czytaj więcej
02/09

„Opłata cukrowa” – opublikowana w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa, zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzona nowa opłata od napojów zawierających cukier oraz od napojów alkoholowych (dalej: „opłata…

czytaj więcej
25/08

Nowe rozporządzenie „koncesyjne” opublikowane w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie „koncesyjne” tj. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których…

czytaj więcej
21/08

SLIM VAT – projekt zmian do ustawy o VAT

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zamianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, roboczo określany jako SLIM VAT (dalej: „Projekt”).…

czytaj więcej
18/08

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów podlegających pod zapasy obowiązkowe i opłatę zapasową

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie ws. zakresu wyrobów podlegających pod obowiązek tworzenia zapasów obowiązkowych i uiszczania opłaty zapasowej – jest ono dostępne pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1373. Nie…

czytaj więcej
17/08

Pakiet opałowy – przypomnienie o wejściu w życie 1 września 2020 r.

Przypominamy, że w dniu 1 września 2020 r. wejdzie w życie tzw. pakiet opałowy, czyli przepisy o obowiązkowej elektronizacji oświadczeń o grzewczym przeznaczeniu wyrobu, niezbędnych do stosowania obniżonej stawki akcyzy…

czytaj więcej
04/08

Projekt wprowadzenia „opłaty depozytowej” dot. olejów i preparatów smarowych

Informujemy, że w ostatnich dniach opublikowano raport pt. „Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy”, który zawiera propozycje zmian prawnych mających na celu – zdaniem jego autorów –…

czytaj więcej