22/08

Rekompensaty dla podmiotów energochłonnych za 2019 r. – termin na złożenie oświadczenia upływa 11. września 2019 r.

Informujemy, że 14 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Ustawa o rekompensatach). Tekst…

czytaj więcej
05/08

Biała lista podatników VAT – nowe obowiązki przy weryfikacji kontrahentów

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018) od 1…

czytaj więcej
31/07

Zasady korzystania z systemu ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej

29 czerwca 2019 r. weszła w życie Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach…

czytaj więcej
31/07

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia z perspektywy płatnika

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki…

czytaj więcej
31/07

Opodatkowanie akcyzą nowego rodzaju olejów smarowych, CN 2710 20 90

Informujemy, że w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie nad projektem nowelizacji ustawy o akcyzie, ustawy o VAT i Prawa energetycznego, do projektu tego wprowadzono zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi…

czytaj więcej
31/07

Nowa wersja projektu rozporządzenia ws. SENT LPG

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy której system SENT zostanie rozszerzony na przewozy LPG – jest ona dostępna pod…

czytaj więcej
02/07

Projekt zmian dot. obrotu olejami opałowymi (akcyza / SENT) – tzw. „pakiet opałowy”

Przypominamy, że w Sejmie trwają prace nad tzw. pakietem opałowym, czyli projektem nowelizacji ustawy o akcyzie i ustawy o SENT w zakresie dokonywania obrotu i przemieszczeń olejów opałowych. Zgodnie z…

czytaj więcej
11/06

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT i Prawa energetycznego trafił już do Sejmu

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zawiera istotne modyfikacje przepisów w zakresie m.in. „szybkiego” VAT…

czytaj więcej
06/06

Nowe informacje ws. objęcia systemem SENT przewozów gazu płynnego LPG

Informujemy, że zbliżają się do końca konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe związane z planem objęcia systemem SENT przewozów gazu płynnego (LPG). Z formalnego punktu widzenia objęcie gazu LPG systemem SENT…

czytaj więcej
29/05

Możliwość uzyskania zwrotu różnicy kosztów nabycia energii elektrycznej na cele własne

W związku ze znacznym wzrostem kosztów nabycia energii elektrycznej w 2019 r. w ustawie z 28 grudnia 2018 r. obniżającej stawkę akcyzy na energię elektryczną (Dz.U. 2018 poz. 2538) oraz…

czytaj więcej