02/04

Tarcza antykryzysowa – zmiany ważne dla branży paliwowej

W poprzednim alercie opisaliśmy najważniejsze rozwiązania prawne wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową, których adresatami są co do zasady wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od profilu ich działalności. W tej wiadomości scharakteryzujemy natomiast…

czytaj więcej
02/04

COVID – tax changes

Below we present the overview of the tax changes adopted in order to counteract the economic effects of COVID-19 in Poland. The changes described below entered into force on March…

czytaj więcej
01/04

Zmiany podatkowe wynikające z COVID

Poniżej przedstawiamy zmiany podatkowe wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…

czytaj więcej
27/03

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów podlegających pod zapasy obowiązkowe i opłatę zapasową

Informujemy, że na stronach RCL pojawił się projekt nowego rozporządzenia ws. wykazu paliw podlegających pod obowiązek zapasów obowiązkowych i opłaty zapasowej – jest on dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331600. Główną zmianą…

czytaj więcej
25/03

Przesunięcie wejścia w życie tzw. pakietu opałowego

Informujemy, że wczoraj wieczorem został opublikowany projekt tzw. „tarczy antykryzysowej”, czyli rządowego programu wsparcia gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. O szeregu rozwiązań ważnych dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych…

czytaj więcej
19/03

Informacja URE o wspólnym rozliczaniu NCR

Przypominamy, że we wtorek, 31 marca, upływa termin na poinformowanie Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze wspólnego rozliczania Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) 2020 przez kilka podmiotów. Zwracamy przy tym uwagę, że…

czytaj więcej
18/03

Zbliża się termin raportowania CBC-P za 2019 r. dla grup kapitałowych, których rok sprawozdawczy jest rokiem kalendarzowym

Przypominamy, że spółki wchodzące w skład grup kapitałowych zobowiązane są do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. CBC-P tj. Informacji o grupie podmiotów przekazywanej przez jednostkę wchodzącą w skład…

czytaj więcej
13/03

Pakiet osłonowy w związku z koronawirusem

Informujemy, że 11 marca 2020 r. Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, zapowiedziała wprowadzenie tzw. „pakietu osłonowego” mającego łagodzić negatywne skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa dla firm. Przedmiotowa specustawa ma wprowadzać ulgi w…

czytaj więcej
06/03

Nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych

Do 13 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy zobowiązani są zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) beneficjentów rzeczywistych. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą finansową w wysokości 1 000 000 PLN. Już od…

czytaj więcej
25/02

Zmiana stawek akcyzy i opłaty paliwowej od 03.2020

W dniu 20 lutego 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana tzw. ustawa okołobudżetowa na rok 2020 – jest ona dostępna pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/278. Tak samo jak w poprzednich latach,…

czytaj więcej