04/01

Nowelizacje akcyzowe 2021

Na początek nowego roku chcemy krótko podsumować wybrane zmiany przepisów akcyzowych, które wchodzą w życie w najbliższym czasie: Jedyną regulacją, która weszła w życie już z dniem 1 stycznia 2021…

czytaj więcej
04/01

NCR 2021

Z upływem poprzedniego roku zakończył się pierwszy okres rozliczeniowy realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR); sprawozdanie w jego zakresie będzie trzeba złożyć do URE do końca marca. Zgodnie z zamierzeniami rządu,…

czytaj więcej
02/12

Estoński CIT wchodzi w życie w 2021 r.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2122),…

czytaj więcej
30/11

Spółki komandytowe podatnikiem CIT

28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę zakładającą m.in. opodatkowanie spółek komandytowych, w wyniku czego już od 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się podatnikami CIT. Nowelizacja…

czytaj więcej
03/11

Projekt nowelizacji akcyzowej – dot. m.in. e-DD i rejestracji akcyzowej

Informujemy, że w tym tygodniu w Sejmie rozpoczną się prace legislacyjne nad projektem „dużej” nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Pełna treść tego projektu znajduje się pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8A1449B43DE9113CC125860F00729D8C/%24File/720.pdf – poniżej…

czytaj więcej
23/10

VAT: Ulga na złe długi – TSUE uznaje polskie przepisy za niezgodne z prawem UE

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał długo oczekiwany wyrok w polskiej sprawie E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów (C-335/19) w zakresie ulgi na…

czytaj więcej
29/09

Zmiany w wykazie sektorów i podsektorów energochłonnych korzystających z rekompensat do cen prądu na lata 2021-2030

25. września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie sektorów i podsektorów energochłonnych. Pełna treść nowych Wytycznych KE w zakresie sektorów i podsektorów…

czytaj więcej
02/09

„Opłata cukrowa” – opublikowana w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa, zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzona nowa opłata od napojów zawierających cukier oraz od napojów alkoholowych (dalej: „opłata…

czytaj więcej
25/08

Nowe rozporządzenie „koncesyjne” opublikowane w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie „koncesyjne” tj. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których…

czytaj więcej
21/08

SLIM VAT – projekt zmian do ustawy o VAT

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zamianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, roboczo określany jako SLIM VAT (dalej: „Projekt”).…

czytaj więcej