02/04

Duża nowelizacja akcyzowa – uchwalona ostatecznie przez parlament

Informujemy, że w ostatnich dniach Sejm rozpatrzył zaproponowane przez Senat poprawki do tzw. dużej nowelizacji akcyzowej – tym samym poznaliśmy więc ostateczną treść tego aktu prawnego. W porównaniu do pierwotnie uchwalonego brzmienia nowelizacji, wprowadzono do niej jedynie następujące zmiany:

• rezygnacja z wprowadzonego wcześniej rozwiązania, zgodnie z którym to podatnik byłby obowiązany do udowodnienia, że uzyskana przez niego wiążąca informacja akcyzowa (WIA) może być zastosowana w odniesieniu do konkretnego wyrobu (pozostaje więc w mocy dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym zastosowanie takie się domniemuje, a ewentualne jego zakwestionowanie wymaga dowodu ze strony organu podatkowego)
• usunięcie z nowelizacji przepisu, który miał wprowadzić opodatkowanie akcyzą kamperów
• przesunięcie o miesiąc (do 1 maja 2021 r.) zasadniczego terminu wejścia w życie nowych przepisów – z kilkoma wyjątkami, które opisujemy poniżej

Wszystkie pozostałe zmiany przepisów, o których informowaliśmy w naszym alercie z dn. 3 marca br., pozostają natomiast aktualne w pełnym zakresie. Krótko więc podsumowując, nowelizacja wprowadza m.in.:
• obowiązkowe elektroniczne składanie deklaracji akcyzowych – od 1 lipca 2021
• obowiązkowe elektroniczne prowadzenie ewidencji akcyzowych – od 1 stycznia 2022
• objęcie wyrobów zwolnionych i ze stawką zero obowiązkiem składania deklaracji akcyzowych – od rozliczenia za trzeci kwartał 2021

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej sprawy, uprzejmie prosimy o kontakt.