15/01

Kolejny projekt nowelizacji akcyzowej – przed I czytaniem w Sejmie

Informujemy, że na stronach Sejmu pojawił się w ostatnich dniach nowy projekt nowelizacji akcyzowej. W znacznej mierze opiera się on na wcześniejszej propozycji nowelizacji, o której już Państwa informowaliśmy – niezależnie jednak od trybu postępowania z tym starszym projektem (który wciąż jest na etapie rządowym), jego najważniejsze elementy wyjęto do zupełnie nowej nowelizacji i w trybie przyspieszonym skierowano do Sejmu.

Pełna treść nowego projektu nowelizacji znajduje się pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=48C39BAF39313ED4C12586540034BAFB. Poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany, które są w niej przewidziane:

• wprowadzenie obowiązku elektronicznego przesyłania deklaracji akcyzowych (z wyjątkiem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) – od 1 lipca 2021 r.
• wprowadzenie obowiązku prowadzenia wszystkich ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – od 1 stycznia 2022 r.
• zmiany w zakresie Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA): określenie przesłanek zmiany i cofnięcia udzielonej WIA; ograniczenie czasowe ważności WIA (w obecnym stanie prawnym są one wydawane na czas nieokreślony, natomiast po nowelizacji będą obowiązywały tylko przez okres 5 lat od udzielenia); wprowadzenie zasady, że WIA wiąże nie tylko organy podatkowe, ale także samego podatnika
• doprecyzowanie przesłanek udzielania i cofnięcia zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego; ograniczenie możliwości udzielenia takich zezwoleń dla podmiotów, które są zarządzane przez osoby, które wcześniej (w ciągu 3 ostatnich lat) kierowały innymi firmami z zaległościami podatkowymi
• wprowadzenie obowiązku składania – za okresy kwartalne – deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub objętych zerową stawką akcyzy
• aktualizacja wzoru dot. częściowego zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną – tak by wzór na wyliczenie kwoty zwrotu uwzględniał obecną stawkę akcyzy na prąd

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 kwietnia 2021 r. Będziemy Państwa na bieżąco informowali o dalszym przebiegu prac legislacyjnych nad tym projektem.