30/03

Ważny dla wszystkich przedsiębiorców wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości

W wyroku z 24. lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19) Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które uzależniają opodatkowanie podatkiem od nieruchomości według wyższych stawek – przewidzianych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle jedynie ze względu na fakt, że pozostają one w posiadaniu przedsiębiorcy.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, grunt, budynek lub budowla mogą zostać opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” wyłącznie w przypadku, gdy są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd według wyższych stawek podatku od nieruchomości nie mogą być opodatkowywane pozostające w posiadaniu przedsiębiorcy grunty, budynki i budowle, które:

1) nie są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej; lub
2) nie mogą być nawet potencjalnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Stanowisko wyrażone w Wyroku TK odnosi się zarówno do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi oraz wszystkich innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Z pełną treścią Wyroku TK można się zapoznać TUTAJ

W praktyce Wyrok TK oznacza, że przedsiębiorcy, którzy mimo posiadania nieruchomości nie wykorzystują ich faktycznie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej mogą opodatkowywać je na następujących zasadach:

1) grunty – według stawki blisko dwa razy niższej niż stawka właściwa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) budynki – według stawki blisko trzy razy niższej niż stawka właściwa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) budowle – nie opodatkowywać ich podatkiem od nieruchomości w ogóle.

W celu ustalenia czy rozstrzygnięcie przedstawione w Wyroku TK uprawnia Państwa przedsiębiorstwa do deklarowania podatku od nieruchomości w niższych wysokościach lub odzyskania nadpłaconego podatku konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji faktycznego sposobu wykorzystywania ich nieruchomości, z uwzględnieniem okoliczności takich jak miejsce położenia i charakter danej nieruchomości, sposób jej ujęcia w ewidencji środków trwałych, stan techniczny obiektu budowalnego oraz zakres prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ustaleniem jaki wpływ na Państwa przedsiębiorstwo ma niniejszy Wyrok TK, zapraszamy do kontaktu.