Adrian Biały

Adrian Biały pracuje w Cabaj Kotala od 2015 roku, natomiast wcześniej współpracował przez ponad 2 lata z polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi, m.in. DLA Piper Wiater oraz Advicero Tax.

 

Prowadzi w szczególności sprawy prawne i podatkowe przedsiębiorstw z sektora paliw ciekłych, takie jak postępowania o udzielenie lub zmianę koncesji lub dotyczące uzyskania interpretacji przepisów z Agencji Rezerw Materiałowych lub Urzędu Regulacji Energetyki. Pomaga przedsiębiorstwom w wypełnianiu obowiązków publicznoprawnych w zakresie m.in. tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw, uiszczania opłaty zapasowej, realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i tzw. blendingu, a także innych obowiązków regulacyjnych związanych z obrotem paliwami. Ponadto uczestniczy w świadczeniu usług tax compliance, zwłaszcza w zakresie obowiązków na gruncie podatku akcyzowgo.

 

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jest również absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez UW we współpracy z University of Florida.