Patrycja Fatyga

Patrycja Fatyga jest prawnikiem. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w 2016 r. była na stypendium naukowym w Mediolanie. Patrycja ukończyła również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzoną przez WPiA UW we współpracy z Università degli Studi di Catania Bardzo dobrze mówi po włosku i angielsku. Przed dołączeniem do zespołu, Patrycja zdobywała doświadczenie w Crido Taxand.

Specjalizuje się głównie w podatku akcyzowym oraz w cenach transferowych w szczególności w sporządzaniu dokumentacji transfer pricing oraz przeprowadzaniu analiz porównawczych.

Od 2016 r. Patrycja jest doktorantką w Katedrze prawa finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z racji działalności naukowej Patrycja występuje na konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły w czasopismach naukowych. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest koncepcja przeznaczenia wyrobu akcyzowego oraz wpływ polityki podatkowej oraz regulacyjnej na szeroko rozumiany rynek paliw płynnych.