Paweł Buda

Paweł Buda jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym z 8 letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w pracy dla jednej z czołowych światowych firm doradczych oraz renomowanej międzynarodowej kancelarii prawniczej. Od maja 2015 r. współpracuje ze spółką doradztwa podatkowego Cabaj Kotala.

 

Paweł specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz akcyzy. W trakcie swojej kariery zawodowej wziął udział w wielu projektach dotyczących podatków pośrednich realizowanych m.in. dla podmiotów z branży paliwowej, energetycznej, motoryzacyjnej, jak również dla podmiotów z sektora publicznego. W zakresie podatku od nieruchomości Paweł wspiera klientów m.in. w kwestiach kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania oraz identyfikacji i wdrażania obszarów oszczędności podatkowej.

 

Paweł jest autorem artykułów z zakresu prawa podatkowego opublikowanych na łamach czasopism branżowych. Regularnie prowadzi dla klientów szkolenia dotyczące tematyki zgodnej ze swoją specjalizacją.

 

Paweł jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tel.: 22 209 98 93

Tel.: 667 160 820

e-mail: p.buda@cabajkotala.com

Doradca podatkowy Nr 12825