Wojciech Kotala

Wojciech Kotala posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Pracę rozpoczął w 2003 roku, pracując od tego czasu dla czołowych międzynarodowych firm doradczych. Pierwsze 7 lat lat kariery spędził w Deloitte, a następnie przez 7 lat pracował w kancelarii prawnej DLA Piper Wiater. W 2015 roku założył spółkę Cabaj Kotala, w której jest wspólnikiem i pełni funkcję członka zarządu.

Zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym i regulacyjnym dla przedsiębiorców z wielu branż gospodarki, w tym zwłaszcza z sektora paliwowego, chemicznego i FMCG. Szczególnym polem jego zainteresowań jest podatek VAT i akcyza, a także regulacje związane z dokonywaniem obrotu wyrobami energetycznymi w zakresie m.in. obowiązków koncesyjnych, tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw, uiszczania opłaty zapasowej, jak również realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i tzw. blendingu. Wojciech prowadzi także postępowania sądowo-administracyjne związane z obowiązkami podatkowymi, celnymi i regulacyjnymi spoczywającymi na przedsiębiorcach. Był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych z określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych. Pracując na rzecz swoich klientów przeprowadził także wiele szkoleń i prezentacji dotyczących prawidłowego wypełniania wymogów publicznoprawnych. Ściśle współpracuje również z organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców m.in. z sektora paliw i biopaliw ciekłych. Jest autorem szeregu publikacji w prasie fachowej.

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku został wpisany na listę doradców podatkowych.

Tel.: 22 209 98 92

Tel.: 506 044 621

e-mail: w.kotala@cabajkotala.com

Doradca podatkowy Nr 10798