17/01

Podatek od nieruchomości w 2023 r. – zostały dwa tygodnie na złożenie deklaracji

Przypominamy, że do końca stycznia podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi są zobowiązani do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023.

W naszej ocenie przy przygotowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023 należy koniecznie wziąć pod uwagę następujące kwestie:

1. uwzględnić średnio kilkunastoprocentowy wzrost stawek podatku od nieruchomości w porównaniu ze stawkami za rok 2022;
2. ująć w deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2023 budynki i budowle oddane do użytkowania lub wybudowane w trakcie roku 2022;
3. dokonać weryfikacji podstawy opodatkowania dla urządzeń technicznych i instalacji posiadających zarówno części budowlane, jak również niebudowlane;
4. zweryfikować możliwe do zastosowania przez państwa przedsiębiorstwa zwolnienia z podatku od nieruchomości, w tym znowelizowane od 01.01.2023 r. zwolnienie dla infrastruktury kolejowej.

Gdyby chcieli Państwo skonsultować treść deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023, prosimy o informację.