01/02

Dopłaty do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za II. półrocze 2023 r. – wkrótce ruszy nabór wniosków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że już w lutym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dopłaty do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za II. półrocze 2023 r. w ramach programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

O dopłaty mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które:

  • odnotowały co najmniej 150% wzrostu cen gazu lub prądu w II. półroczu 2023 r. w porównaniu do 2021 r.;
  • uzyskały co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej za ostatni zamknięty rok obrotowy z działalności objętej kodami PKD wymienionymi w Sekcji B lub C aktualnej PKD;
  • spełniają warunek energochłonności rozumiany jako co najmniej 3% udziału kosztów gazu i prądu (netto, bez kosztów dystrybucji) w wartości produkcji sprzedanej za rok 2021.

 

Przypominamy, że łączna kwota dopłat uzyskanych przez grupę kapitałową za lata 2022-2023 nie może przekroczyć równowartości 4 mln euro.

Wnioski o dopłaty będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW.

Z pełną treścią programu dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za 2023 r. możecie zapoznać się Państwo TUTAJ.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszego wsparcia przy aplikowaniu w drugim naborze o dopłaty do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za II. półrocze 2023 r., prosimy o kontakt.

***