19/03

Informacja URE o wspólnym rozliczaniu NCR

Przypominamy, że we wtorek, 31 marca, upływa termin na poinformowanie Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze wspólnego rozliczania Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) 2020 przez kilka podmiotów. Zwracamy przy tym uwagę, że zdaniem URE określone ustawowo terminy są dzielone na „proceduralne” i „materialne” – i o ile w tym pierwszym przypadku dla zachowania terminu istotny jest już sam dzień nadania pisma przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej (nawet jeśli faktycznie zostanie ono dostarczone do adresata później), tak w zakresie terminów z drugiej grupy ważny jest dzień wpływu przesyłki do URE. Takie podejście regulatora występuje m.in. w przypadku obowiązku zawiadomienia o dokonaniu pierwszej w danym roku kalendarzowym czynności podlegającej pod obowiązek realizacji NCW – w ocenie URE wymóg ten jest spełniony jedynie wówczas, gdy informacja w tej sprawie wpłynie do nich w terminie 14 dni od tej czynności (nie wystarczy samo nadanie w tym terminie pisma na poczcie!).

Naszym zdaniem istnieje poważne ryzyko, że takie samo stanowisko URE przyjmie także w zakresie zawiadamiania o zamiarze wspólnego rozliczania NCR, tzn. uzna, że jest ono ważne jedynie jeśli wpłynie ono do URE najpóźniej w dniu 31 marca. Z tego względu rekomendujemy, by odpowiednio wcześnie wysłać informację w tej sprawie, zwłaszcza przy uwzględnieniu potencjalnych problemów z doręczaniem przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie w najbliższych tygodniach.