26/03

Projekt rozszerzenia systemu SENT na przewozy m.in. gazu płynnego (LPG)

26 marca 2019 r. na stronach RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy którego system SENT ma zostać rozszerzony na przewozy m.in. gazu płynnego (LPG). Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, nowe regulacje mają wejść w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich opublikowania w Dzienniku Ustaw, a więc najprawdopodobniej w okolicach lipca-sierpnia 2019 r.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z tym projektem:

• LPG będzie podlegał pod system SENT niezależnie od przeznaczenia wyrobu (napędowe, opałowe lub inne);

• wyłączone z systemu SENT będą:
→ przewozy realizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (na e-AD);
→przewozy LPG zwolnionego od akcyzy (gaz grzewczy), ale tylko realizowane na podstawie e-DD (przewozy realizowane na podstawie papierowego dokumentu dostawy, który może być stosowany do końca tego roku, będą podlegały pod SENT);
→przewozy LPG objętego zerową stawką akcyzy (gaz do aerozoli), ale tylko realizowane na podstawie e-DD (jak wyżej: papierowy dokument dostawy nie zwalnia od zgłaszania przewozów w SENT).