29/05

Możliwość uzyskania zwrotu różnicy kosztów nabycia energii elektrycznej na cele własne

W związku ze znacznym wzrostem kosztów nabycia energii elektrycznej w 2019 r. w ustawie z 28 grudnia 2018 r. obniżającej stawkę akcyzy na energię elektryczną (Dz.U. 2018 poz. 2538) oraz nowelizującej ją ustawie z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 412) przewidziano mechanizmy uzyskiwania zwrotu różnicy w kosztach nabycia energii elektrycznej zużytej w 2019 r.

Zgodnie z założeniami skorzystanie z systemu zwrotu kosztów nabycia energii elektrycznej powinno doprowadzić do utrzymania realnych kosztów nabycia energii elektrycznej zużytej w 2019 r. na poziomie obowiązującym 30 czerwca 2018 r., tj. o nawet kilkadziesiąt procent niższym niż aktualnie.

Przedsiębiorstwa nabywające energię elektryczną na giełdzie energii elektrycznej (TGE) oraz za pośrednictwem domów maklerskich

Przedsiębiorstwa nabywające na własny użytek energię elektryczną:

– na giełdzie energii elektrycznej (TGE); lub
– za pośrednictwem domów maklerskich;

w celu uzyskania zwrotu różnicy w kosztach nabycia energii elektrycznej będą musiały złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Wnioski o zwrot kwot różnicy ceny nabycia energii elektrycznej będą składane elektronicznie za pośrednictwem utworzonej w tym celu platformy.

Sposób wyliczenia kwot na pokrycie różnic kosztów nabycia energii elektrycznej, który musi zostać uwzględniony przy składaniu wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A. określa projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (pełna treść projektu znajduje się TUTAJ). Zgodnie z zapewnieniami Ministra Energii rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu miesiąca.

Z wnioskiem o zwrot różnicy ceny nabycia energii elektrycznej będzie można występować zbiorczo za cały 2019 r. lub częściowo za okresy nie krótsze niż miesiąc kalendarzowy. Pierwsze wnioski o zwrot różnicy kosztów nabycia energii elektrycznej do Zarządcy Rozliczeń S.A. będzie można złożyć po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Energii, ale nie później niż 20 stycznia 2020 r. Nieterminowe złożenie wniosku spowoduje utratę prawa do uzyskania zwrotu różnicy kosztów nabycie energii elektrycznej.

Wysokość zwrotu będzie uzależniona poza ilością nabytej energii oraz cen energii obowiązujących w danym miesiącu na rynku również od m.in. rodzaju sieci oraz punktów poboru energii, z jakiej korzysta przedsiębiorstwo, jak również ewentualnie kosztów uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Biorąc pod uwagę liczne wątpliwości związane ze sposobem kalkulowania kwot zwrotu różnicy w kosztach nabycia energii elektrycznej w zależności od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa zachęcamy Państwa do zweryfikowania czy wyliczone zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Energii kwoty zwrotu różnicy w kosztach nabycia energii elektrycznej odpowiadają realnemu wzrostowi kosztów nabycia energii w państwa firmach w 2019 r.

Przedsiębiorstwa nabywające energię elektryczną od firm zajmujących się obrotem energią

Z kolei przedsiębiorstwa, które nabywają energię elektryczną od firm zajmujących się obrotem energią elektryczną uzyskają zwrot różnicy kosztów nabycia energii w trybie zmiany umowy sprzedaży energii, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Energii.

W tym przypadku wstępna kalkulacja kwoty zwrotu różnicy nabycia energii elektrycznej powinna uwzględniać wysokość kosztów nabycia energii wynikającą z umów sprzedaży energii.