06/06

Nowe informacje ws. objęcia systemem SENT przewozów gazu płynnego LPG

Informujemy, że zbliżają się do końca konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe związane z planem objęcia systemem SENT przewozów gazu płynnego (LPG). Z formalnego punktu widzenia objęcie gazu LPG systemem SENT nastąpi poprzez zmianę trzech rozporządzeń Ministra Finansów:
– rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania
– rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów
– rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

Obecnie MF zaakceptowało m.in. następujące zmiany do wersji projektów zmian rozporządzeń, które są publicznie dostępne na RCL:
– przyjęcie zasady, że przewóz zwolnionego z akcyzy gazu grzewczego podstawie papierowego dokumentu dostawy (co jest możliwe do końca 2019 r.), a nie tylko na podstawie e-DD, będzie wyłączał konieczność dokonywania zgłoszenia przewozu SENT – co oznacza, że od samego początku system SENT będzie dotyczył wyłącznie autogazu i gazu grzewczego z zapłaconą akcyzą;
– ustalenie terminu wejścia w życie nowych przepisów na dzień 1 października 2019 r. (poprzednio zakładano „3 miesiące od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw”);
– przesunięcie konieczności uzyskania dostępu zaawansowanego do PUESC dla podmiotów odbierających wyroby (przy transporcie wewnątrzkrajowym) do 1 stycznia 2020 r.

Jeszcze w czerwcu 2019 r. mają zostać również opublikowane schematy wszystkich komunikatów, które będą dotyczyły zgłoszeń (uzupełnień, aktualizacji, etc.) przewozów LPG w systemie SENT.

Zwracamy uwagę, że planowane przepisy w dalszym ciągu budzą jednak wśród przedsiębiorców wiele poważnych wątpliwości co do praktycznego ich stosowania – co jest szczególnie niebezpieczne uwzględniając wysokie sankcje, które grożą przedsiębiorcom w przypadku niewłaściwego stosowania wprowadzanych przepisów. Z tego względu proponujemy Państwu wsparcie w procesie dostosowania do nowych wymogów związanych z monitorowaniem przewozów LPG, w tym w szczególności:
– przeprowadzenie indywidualnego praktycznego szkolenia dotyczącego nowych przepisów – jego istotą byłoby nie tylko wprowadzenie w nowe regulacje, lecz przede wszystkim odniesienie ich do konkretnej sytuacji dotyczącej Państwa firmy;
– przygotowanie zindywidualizowanego raportu dotyczącego sposobu wdrożenia nowych przepisów, a także materiałów informacyjnych dla kontrahentów handlowych / przewoźników – w ramach tej opcji przygotujemy raport, w którym szczegółowo opiszemy całość obowiązków Państwa firmy na gruncie SENT LPG, wraz z odniesieniem się do najbardziej problematycznych kwestii oraz specyfiki prowadzenia biznesu w wykorzystywanych przez Państwa schematach transakcyjnych. Także i w tym przypadku odniesiemy się nie tyle do samej treści przepisów, co raczej wskażemy na sposób ich prawidłowego stosowania w konkretnych sytuacjach dotyczących Państwa firmy. Dodatkowo oferujemy również przygotowanie materiałów informacyjnych dla Państwa kontrahentów handlowych i przewoźników, a także propozycji stosownych zmian do umów zawartych z tymi podmiotami – zapewnienie że oni także prawidłowo wdrożą nowe przepisy jest istotne dla zagwarantowania możliwości ciągłego, niezakłóconego obrotu gazem płynnym przez Państwa firmę.