18/08

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów podlegających pod zapasy obowiązkowe i opłatę zapasową

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie ws. zakresu wyrobów podlegających pod obowiązek tworzenia zapasów obowiązkowych i uiszczania opłaty zapasowej – jest ono dostępne pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1373. Nie wprowadza ono żadnych materialnych zmian w katalogu wyrobów objętych tymi obowiązkami, lecz jedynie dostosowuje treść dotychczasowych przepisów do zmian w Nomenklaturze Scalonej (CN), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. – przede wszystkim w zakresie definiowania lekkich i ciężkich olejów opałowych. Wraz z wejściem w życie wskazanego rozporządzenia, które nastąpi w dniu 1 września 2020 r., przestaną więc istnieć problemy związane z niespójnością przepisów „zapasowych” z bieżącą Nomenklaturą Scaloną, które powodują obecnie m.in., że:

• bieżąca produkcja lub przywóz niektórych rodzajów olejów opałowych nie generuje obowiązków „zapasowych” na przyszłość, a jednocześnie
• zapasy obowiązkowe od produkcji lub przywozu niektórych rodzajów olejów opałowych w 2019 r. można trzymać w wyrobach o kodach CN, które nie istnieją w obecnie obowiązującej wersji Nomenklatury Scalonej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.