17/08

Pakiet opałowy – przypomnienie o wejściu w życie 1 września 2020 r.

Przypominamy, że w dniu 1 września 2020 r. wejdzie w życie tzw. pakiet opałowy, czyli przepisy o obowiązkowej elektronizacji oświadczeń o grzewczym przeznaczeniu wyrobu, niezbędnych do stosowania obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych. Oznacza to, że począwszy od września br., możliwość zastosowania takiej obniżonej stawki „opałowej” będzie uzależniona od łącznego spełnienia następujących warunków:

1. sprzedawca olejów opałowych uzyskał rejestrację jako „pośredniczący podmiot olejowy”

2. nabywca olejów opałowych uzyskał rejestrację jako „pośredniczący podmiot olejowy” (gdy kupuje oleje do odsprzedaży) lub „zużywający podmiot olejowy” (gdy kupuje oleje do własnego zużycia)

3. sprzedawca olejów opałowych zrobi zgłoszenie SENT na realizowaną sprzedaż – w tym również w przypadkach normalnie pod SENT niepodlegających (np. sprzedaż do podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej, sprzedaż niezwiązana z transportem towaru, etc.)

4. nabywca olejów opałowych zamknie zgłoszenie SENT w dniu odbioru wyrobów, oświadczając równocześnie o opałowym ich przeznaczeniu
– wymóg ten jest spełniony również w przypadku zawarcia odpowiedniego oświadczenia w treści umowy okresowej na sprzedaż olejów opałowych, o ile umowa ta została zarejestrowana w PUESC

Z uwagi na szeroki zakres nowych wymogów rekomendujemy, by wszyscy sprzedawcy olejów opałowych w możliwie krótkim terminie przygotowali się do ich wypełniania oraz potwierdzili u swoich klientów, że także i oni są świadomi swoich nowych obowiązków i gotowi do ich realizacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.