27/03

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów podlegających pod zapasy obowiązkowe i opłatę zapasową

Informujemy, że na stronach RCL pojawił się projekt nowego rozporządzenia ws. wykazu paliw podlegających pod obowiązek zapasów obowiązkowych i opłaty zapasowej – jest on dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331600.

Główną zmianą przewidzianą w tym projekcie jest aktualizacja kodów CN wyrobów z grupy „ciężkie oleje opałowe” do obecnego brzmienia Nomenklatury Scalonej, które weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Tym niemniej, proponowane przepisy zakładają również rozszerzenie obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz uiszczania opłaty zapasowej na zupełnie nowe rodzaje wyrobów:

• gaz płynny (LPG) o kodzie CN 2901 10 00
• ciężkie oleje opałowe (oleje popirolityczne) o kodzie CN 2707 99 99

Wejście w życie tych zmian będzie więc oznaczało, że producenci i importerzy ww. wyrobów zostaną objęci wymogami wynikającymi z ustawy o zapasach w pełnym zakresie. Będziemy Państwa na bieżąco informowali o dalszym statusie tego projektu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej kwestii, uprzejmie prosimy o kontakt.