24/05

Nowe wzory raportowań koncesyjnych i podmiotu przywożącego

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowe wzory następujących raportowań składanych przez podmioty posiadające koncesje w zakresie paliw ciekłych oraz przez podmioty przywożące:
– Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/974) – składana do URE przez wszystkich koncesjonariuszy oraz przez podmioty przywożące w przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania wykorzystywania elementów infrastruktury paliw ciekłych
– Sprawozdanie o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/971) – składane comiesięcznie do Ministra Energii, Ministra Finansów, ARM i URE przez koncesjonariuszy WPC i OPZ oraz przez podmioty przywożące
– Sprawozdanie o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/973) – składane comiesięcznie do Ministra Finansów, ARM i URE przez koncesjonariuszy MPC i PPC

Powyższe linki odsyłają do wersji .pdf nowych wzorów raportowań, opublikowanej w Dzienniku Ustaw – w najbliższych dniach na stronach URE powinny się pojawić ich wersje edytowalne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.