16/05

Podsumowanie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Obecnie prowadzone są prace nad kilkoma nowelizacjami ustawy o podatku do towarów i usług. Projektowane zmiany mogą mieć wpływ na wiele branży. Dlatego też, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z nowymi regulacjami, poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji:

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
• Etap: Stały Komitet Rady Ministrów 25 kwietnia 2019 r.;
• Planowany termin wejścia w życie ustawa to 1 lipca 2019 r.;
• Projekt m.in. zakłada:
– zmianę katalogu wyrobów podlegających „szybkiemu VAT” przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów;
– modyfikację definicji pierwszego zasiedlenia;
– wprowadzenie zmian w przedłużaniu terminu zwrotu podatku VAT przez organy podatkowe;
– określenie zasady, według której podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż internetową lub telefoniczną części samochodowych, komputerów, RTV i AGD, nie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, nawet jeśli ich wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. zł;
– wprowadzenie zasady, że aby wystawić fakturę do paragonu fiskalnego dla osoby, która posiada NIP, należy umieścić go na paragonie;
• Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
• Etap: Ustawa została podpisana przez Prezydenta 3 kwietnia 2019 r.;
• Ustawa wprowadza obowiązek wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na nowe kasy fiskalne online. Przy czym terminy, od których obowiązkowe będzie korzystanie z kas online, są zróżnicowane dla poszczególnych branży.
– sprzedaż paliw do napędu silników spalinowych oraz usługi naprawy pojazdów – 1 stycznia 2020 r.;
– sprzedaż paliw stałych przeznaczonych do celów opałowych oraz świadczenie usług gastronomicznych – 1 lipca 2020 r.;
– branża budowlana, opieka medyczna, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 1 stycznia 2021 r.;
– dla wszystkich pozostałych usług terminem, od którego należy stosować kasy online to 1 stycznia 2023 r.;
• Link: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503

3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
• Etap: I czytanie na posiedzeniu Sejmu, które nie zostało dokończone 15 marca 2019 r.;
• Planowany termin wejścia w życie ustawa to 1 czerwca 2019 r.;
• Ustawa zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT oraz instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej, która będzie wydawana na wniosek podatnika, w formie decyzji, przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
• Link: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3255

4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
• Etap: Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu 10 maja 2019 r.;
• Planowany termin wejścia w życie ustawa to 1 września 2019 r.;
• Ustawa zakłada utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT, w tym informacji o numerach rachunków rozliczeniowych. Baza informacji ma być opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów. Wprowadza również zasadę, według której nie będzie można rozpoznać kosztów uzyskania przychodów, jeśli podatnik dokona płatności na inny rachunek niż wskazany w bazie informacji;
• Link: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3301

5. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
• Etap: Komisja prawnicza 10 kwietnia 2019 r.;
• Planowany termin wejścia w życie ustawa to 1 lipca 2019 r.;
• Ustawa zakłada likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K, jednocześnie rozszerza o te informację JPK_VAT oraz zakłada wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur, który będzie zawierał wszystkie dane z ewidencji składanych przez podatników;
• Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705/katalog/12554100#12554100

Ponadto, informujemy, że w najbliższym czasie powinien pojawić się projekt ustawy, której przedmiotem będzie wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).