01/07

Nowe zasady korzystania z zamrożenia cen prądu w II. połowie 2024 r. dla sektora MŚP

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 859; dalej: „Ustawa”). Art. 23 Ustawy wprowadza zmiany do obowiązującego w okresie 1 grudnia 2022 r. – 30 czerwca 2024 r. mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej dla sektora MŚP.

Z pełną treścią Ustawy można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2024/pozycja/859

 

I. Podmioty uprawnione do skorzystania z mechanizmu zamrożenia stawki energii elektrycznej w II. półroczu 2024 r.

Z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej w II. półroczu 2024 r. będą mogły skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE nr 651/2014, a nie jak dotychczas mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Oznacza to, że z mechanizmu zamrożenia cen prądu w II. półroczu 2024 r. nie skorzystają te przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład krajowych grup kapitałowych, których łączny roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro, lub które zatrudniają więcej niż 250 pracowników.

Utrzymany zostaje warunek zastosowania stawki 693 zł/MWh na zużycie energii elektrycznej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Jednocześnie, z możliwości korzystania z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej wyłączeni zostali przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej, o której mowa w art. 3 pkt 6d) Prawa energetycznego.

 

II. Kto musi złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej na II. półrocze 2024 r.

  1. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie korzystali z mechanizmu zamrożenia cen prądu, chcący z niego skorzystać w II. półroczu 2024 r. muszą w terminie do 31 sierpnia 2024 r. złożyć swojemu dostawcy energii elektrycznej oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych wraz z szacunkiem energii, informacją o numerze punktu poboru energii oraz datą zawarcia umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej.
  2. Przedsiębiorcy, którzy w przeszłości złożyli oświadczenie o spełnieniu warunków korzystania z  mechanizmu zamrożenia cen energii, i którzy korzystali z tego mechanizmu na dzień 30 czerwca 2024 r. oraz spełniają warunki korzystania z tego mechanizmu na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2024 r. nie są zobowiązani do składania nowych oświadczeń w tej sprawie.
  3. Przedsiębiorcy, którzy korzystali do tej pory z mechanizmu zamrożenia cen prądu, ale w związku ze zmianą warunków nie będą mogli korzystać z tego mechanizmu z II. połowie 2024 r., aby uniknąć nieuprawnionego korzystania z mechanizmu w II. połowie 2024 r., powinni poinformować o tym swojego dostawcę energii elektrycznej na piśmie najpóźniej 8 lipca br.

 

Jeżeli chcą Państwo potwierdzić, czy i na jakich warunkach Państwa przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej w II. półroczu 2024 r., zapraszamy do kontaktu.