09/07

Planowane zmiany w opłacie cukrowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że prowadzone są prace, dotyczące zmian w opłacie od środków spożywczych. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD 53), zmiany mają dotyczyć dodatkowej opłaty od tzw. opłaty cukrowej. Z pełną treścią projektu możecie zapoznać się Państwo pod tym linkiem Projekt (rcl.gov.pl).

Nowelizacja ta nie obejmuje zmian, które były projektowane w poprzedniej kadencji, tj. zmian w zasadach ustalania opłaty cukrowej oraz podmiotów zobowiązanych do jej zapłaty. O tym projekcie pisaliśmy szerzej tutaj Opłata cukrowa- zmiany | Cabaj&Kotala – doradztwo podatkowe (cabajkotala.com).

Obecny Projekt wprowadza zmiany w zasadzie jedynie w zakresie tzw. „dodatkowej opłaty”.

Dodatkowa opłata – co to jest

Dodatkowa opłata to opłata, którą uiszcza się w przypadku niewpłacenia w terminie opłaty cukrowej. Wynosi ona 50% kwoty należnej opłaty. Ustawodawca w uzasadnieniu Projektu wskazał, że obecne regulacje dotyczące dodatkowej opłaty są niesprawiedliwe i opresyjne, gdyż dodatkowa opłata nie podlega miarkowaniu. Projekt ma naprawić te błędy.

Dodatkowa opłata – zmiany

Zgodnie z projektem dodatkowa opłata będzie określana w odniesieniu do wysokości zaniżenia opłaty, a nie (jak dotychczas) w odniesieniu do całej należnej opłaty. Zostanie również zróżnicowana procentowo wysokość dodatkowej opłaty (ze względu na to, w jaki sposób doszło do stwierdzenia uchybienia i zachowania podmiotu) w następujący sposób:

  1. do 50% wysokości zaniżenia opłaty – w przypadku, gdy ujawnienie nieprawidłowości zostanie dokonane przez organ właściwy w sprawie opłaty w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,
  2. do 25% wysokości zaniżenia opłaty – w przypadku, gdy ujawnienie nieprawidłowości zostanie dokonane w toku kontroli podatkowej, a podmiot przed wydaniem decyzji przez organ złoży korektę informacji lub informację i wpłaci opłatę w należnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę.

Dodatkowa opłata nie będzie w ogóle stosowana w przypadku, gdy podmiot złożył korektę informacji z wykazaną opłatą w prawidłowej wysokości lub złożył informację z wykazaną opłatą w prawidłowej wysokości oraz wpłacił opłatę w należnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej.

Dodatkowa opłata nie będzie również nakładana na osoby, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

W projekcie zostało też przewidziane, że organ nakładający dodatkową opłatę będzie mógł obniżyć jej wysokość, uwzględniając charakter i wagę naruszenia.  Organ wymierzając dodatkową opłatę będzie brał pod uwagę m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości, rodzaj, stopień i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości dotyczących opłaty oraz sposób zachowania się podmiotu po stwierdzeniu nieprawidłowości.

Etap prac nad projektem

Projekt jest obecnie procedowany przez Radę Ministrów. Będziemy Państwa informować o dalszych pracach nad projektem.

 

*******

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z Marcinem Serkowskim pod adresem e-mailowym m.serkowski@cabajkotala.com

Pozdrawiamy,

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe