17/08

Projekt “małej nowelizacji” Ustawy o biokomponentach wniesiony do Sejmu

Po tym jak 2 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych został on w końcu opublikowany i wniesiony do Sejmu.

Projekt można znaleźć tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-996-2022/$file/9-020-996-2022.pdf

Projekt ten obejmuje następujące kwestie:

1. Brak realizacji „głównego” NCW za 2022 r. ma nie podlegać karze, pod warunkiem, że podmiot wykona za 2022 r. obowiązek bio-blendingu

2. W 2023 r.:

• Minimalny poziom realizacji NCW, ponad który można obowiązek wykonać opłatą zastępczą – 60%
• Współczynnik redukcyjny – 82%
• Wymagany bio-blending w przypadku ON – 5,2%
• Limit wykorzystania biowęglowodorów ciekłych – 0,9%
• Limit bio 2 generacji (zał. 1 do ustawy) – 0,5%

3. W projekcie nie zdecydowano się uwzględnić pełnego wprowadzenia benzyny E10, ale projekt usuwa z Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw obowiązek sprzedaży E5 jeśli na stacji jest dostępna benzyna E10

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.