02/07

Projekt zmian dot. obrotu olejami opałowymi (akcyza / SENT) – tzw. „pakiet opałowy”

Przypominamy, że w Sejmie trwają prace nad tzw. pakietem opałowym, czyli projektem nowelizacji ustawy o akcyzie i ustawy o SENT w zakresie dokonywania obrotu i przemieszczeń olejów opałowych. Zgodnie z obecnym kształtem projektu (dostęp pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3474), nowe przepisy mają wejść w życie już w dniu 1 września 2019 r.; do końca marca 2020 r. będzie można jednak korzystać z okresu przejściowego uprawniającego do stosowania dotychczasowych regulacji. Tym niemniej warto już obecnie rozpocząć przygotowania do wdrożenia siebie i swoich klientów w nowe wymogi; może to być bowiem proces trudny i długotrwały.

Najistotniejsze z przewidywanych zmian obejmują:

Wprowadzenie wymogu uzyskania uproszczonej rejestracji akcyzowej przez wszystkie podmioty, które zużywają olej opałowy (w tym nie-przedsiębiorców) lub dokonują – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – obrotu olejem opałowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
– w ostatnich dniach opublikowano projekt uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego dla pośredniczących podmiotów olejowych i dla zużywających podmiotów olejowych (AKC-RU / AKC-ZU) – znajduje się on pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322020;
– obowiązek dokonania odrębnej rejestracji dla celów „opałowych” będzie dotyczył wszystkich podmiotów, w tym także takich, które obecnie są zarejestrowane dla celów akcyzy w innym zakresie (= złożyły AKC-R i uzyskały AKC-PR);

Rozszerzenie zakresu pakietu przewozowego SENT w stosunku do olejów opałowych – monitorowaniu będzie podlegał każdy obrót tymi wyrobami (kupno-sprzedaż), w tym także gdy obrót ten (1) nie będzie w ogóle związany z przewozem wyrobów; lub gdy (2) nabywca będzie podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej:
– wymóg uzyskania zaawansowanego dostępu do PUESC dla wszystkich podmiotów działających w SENT, w tym dla odbiorców olejów opałowych niebędących przedsiębiorcami – uwaga: obecnie proces takiej rejestracji trwa nawet do 4 miesięcy!!!

Likwidacja papierowych oświadczeń o wykorzystaniu oleju opałowego na cele grzewcze – zostaną one zastąpione oświadczeniami elektronicznymi, dołączanymi do potwierdzenia odbioru towaru składanego w systemie SENT:
– brak zaawansowanego dostępu do PUESC lub brak umiejętności korzystania z tego systemu = brak możliwości złożenia oświadczenia = bardzo wysoka, sankcyjna stawka akcyzy

Spośród powyższych kwestii najistotniejszy jest wymóg uzyskania zaawansowanego dostępu do PUESC przez wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie olejami opałowymi, w tym również przez odbiorców tych wyrobów, którzy nie są przedsiębiorcami. Proces ten jest długi i skomplikowany, dlatego rekomendujemy by już teraz rozpocząć rozmowy na ten temat z Państwa klientami.