19/09

Przepisy dot. CEWA – status prac legislacyjnych

Poniżej przesyłamy krótką informację dot. statusu prac legislacyjnych nad przepisami, które mają wprowadzić wymóg prowadzenia wszystkich ewidencji akcyzowych w CEWA (Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych). W naszej ocenie sprawa w ostatnich dniach się mocno rozjaśniła (jest informacja, że nie będzie już posiedzeń Sejmu przed wyborami) i oddala się widmo szybkiego wprowadzenia tego rozwiązania.

Od naszego ostatniego alertu nie toczyły się w Sejmie żadne prace nad tym projektem – nadal nie był on poddany czytaniom ani tym bardziej głosowaniom. Zgodnie z informacjami z ostatniego tygodnia, w najbliższym czasie nie będzie już kolejnych posiedzeń Sejmu, a więc nie ma już szans na to, że przepisy o CEWA zostaną uchwalone w tej kadencji Parlamentu.

Oznacza to, że w związku z uchyleniem przepisów wprowadzających obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej i nieuchwaleniem przepisów o CEWA, w zakresie ewidencji akcyzowych na ten moment nic się nie zmienia w stosunku do aktualnej sytuacji. Na bazie obowiązujących przepisów:

• Po 1 lutego 2024 nadal będzie można mieć ewidencje papierowe lub elektroniczne w zależności od wyboru podatnika
• Nie ma przepisów dotyczących CEWA (nakładających obowiązek CEWA) i tym bardziej nie ma 18 miesięcznego okresu przejściowego dla CEWA w zależności od formy dotychczas prowadzonej przez podmiot ewidencji

Nie możemy wykluczyć, że w kolejnej kadencji Sejmu zostaną ponownie podjęte prace w tym zakresie, ale w naszej ocenie szanse na wprowadzenie CEWA już od 1 lutego 2024 r. są nikłe.

Niezależnie od powyższego, będziemy uważnie pilnować tego co się dzieje w MF – zarówno od strony legislacyjnej, jak i technicznej / informatycznej (choć według naszej wiedzy od opublikowania ostatniej wersji „schemy” nic się dotychczas nie zmieniło). Dodatkowo po wyborach będziemy starannie śledzić wszelkie nowe wiadomości w tej sprawie, tj. czy czasem przepisy, których teraz nie udało się uchwalić, nie wrócą w jakimś przyspieszonym trybie do Sejmu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie, uprzejmie prosimy o kontakt.