26/10

Dopłaty do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za 2023 r. – nabór wniosków został ogłoszony

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło otwarcie naboru wniosków o dopłaty cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za 2023 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 25. października i potrwa do 8. listopada br.

Z systemu dopłat mogą korzystać przedsiębiorstwa, które:

• odnotowały co najmniej 150% wzrostu cen gazu lub prądu w 2023 r. w porównaniu do 2021 r.;
• uzyskały co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej za ostatni zamknięty rok obrotowy z działalności objętej kodami PKD wymienionymi w Sekcji B lub C aktualnej PKD;
• spełniają warunek energochłonności rozumiany jako co najmniej 3% udział kosztów gazu i prądu (netto, bez kosztów dystrybucji) musi stanowić w wartości produkcji sprzedanej za rok 2021.

Program dopłat przewiduje dwa progi dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej:

• podstawowy do max. 4 mln euro;
• podwyższony do max. 40 mln euro, z zastrzeżeniem spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych warunków, w tym odnotowania co najmniej 40% spadku wskaźnika EBITDA w 2023 r. w porównaniu do 2021 r.

Wnioski o dopłaty można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW.

Z pełną treścią Programu dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za 2023 r. można się zapoznać TUTAJ

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszego wsparcia przy aplikowaniu o dopłaty do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za 2023 r., prosimy o kontakt.