02/11

Przesunięcie wejścia w życie obowiązkowej elektronizacji ewidencji akcyzowych

Informujemy, że w piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o akcyzie, na mocy której przesunięty został termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wymóg ten miał wejść w życie już za 2 miesiące; w świetle przyjętych zmian stanie się to jednak dopiero 1 stycznia 2023 r. Rozwiązanie takie zostało dodane już na etapie prac w komisji sejmowej do innego projektu zmian w akcyzie, podnoszącego stawki akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe – dlatego niemal do ostatniej chwili nie było przesądzone, że odroczenie nowych wymogów dot. ewidencji akcyzowych faktycznie będzie miało miejsce.

Wskazana nowelizacja trafi teraz do Senatu, który będzie mógł do niej wprowadzić poprawki; nie spodziewamy się jednak, by mogły one dotyczyć akurat kwestii ewidencji akcyzowych. Po ew. ponownym rozpatrzeniu nowelizacji przez Sejm, a następnie uzyskaniu podpisu Prezydenta, nowe przepisy wejdą w życie; powinno to mieć miejsce jeszcze w bieżącym roku. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informowali o dalszych pracach nad tą ustawą.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej kwestii, uprzejmie prosimy o kontakt.