04/03

Przypomnienie: rejestracja akcyzowa tylko elektronicznie

Jak już wcześniej informowaliśmy 1 lutego 2021 r. powstał Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, który zastąpił dotychczasowo działające rejestry prowadzone przez lokalnych naczelników urzędów skarbowych.

W związku z tym przypominamy, że obecnie zarówno rejestracja akcyzowa jak i wszelkie aktualizacje tej rejestracji muszą być dokonywane elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

• Wszystkie podmioty zarejestrowane dla celów akcyzy przed 1 lutego muszą nie później niż do 30 czerwca 2021 r. uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych składając aktualizację swojej rejestracji akcyzowej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

•  Rejestracja akcyzowa nowych podatników akcyzy – po 1 lutego 2021 r. może być dokonywana już tylko przez portal PUESC, a nie tak jak to było dotychczas za pomocą AKC-R.

• Także w sytuacji konieczności aktualizacji (zmiany) danych takich jak np. nazwa, adres siedziby, nowe wyroby będące przedmiotem obrotu – po 1 lutego 2021 r. aktualizacje danych rejestracyjnych należy złożyć w ciągu 7 dni od zmiany i dokonać przez portal PUESC.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.