04/03

Zmiana nazwy Agencji Rezerw Materiałowych

Informujemy, że 23 lutego 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) zastąpiła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), a nadzór nad nią objął premier.

Ustawa o rezerwach strategicznych reguluje zagadnienia z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych oraz zasady ich finansowania. Ponadto rozszerza zakres zadań realizowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Uspokajamy, że dotychczasowe przepisy regulujące obowiązki przedsiębiorców dokonujących produkcji lub przywozu do Polski paliw ciekłych w zakresie opłaty zapasowej / zapasów obowiązkowych nie ulegają zmianie. Ustawa nie reguluje zakresu tych obowiązków, a jedynie następuje zmiana ARM w RARS, a co za tym idzie np. wszelkie raporty powinny obecnie być składane do RARS.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.