06/07

Szef KAS zmienia z urzędu interpretacje o braku opodatkowania akcyzą glikolu, gliceryny, aromatów przeznaczonych nie do e-papierosów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zaczął kwestionować wydane indywidualne interpretacje e-papierosowe o braku opodatkowania akcyzą glikolu, gliceryny, aromatów przeznaczonych nie do e-papierosów

30 czerwca 2022 r. w systemie Informacji Celno-Skarbowej Eureka zostały opublikowane Zmiany interpretacji indywidualnej, w których Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) uznał, że o przeznaczeniu do wykorzystania w papierosach elektronicznych nie decyduje informacja na półce w sklepie czy na opakowaniu wyrobu lub jej brak tylko fakt, że wyrób nadający się do użycia w papierosach elektronicznych oferowany jest świadomie przez dostawcę w sklepach bądź punktach specjalizujących się właśnie w sprzedaży wyrobów tytoniowych, ich substytutów oraz urządzeń i akcesoriów do konsumpcji tych wyrobów.

W związku z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym płynów do papierosów elektronicznych, w tym również glikolu, gliceryny oraz aromatów, a także wadliwą i niejasną definicją płynu do papierosów elektronicznych podmioty działające w tym segmencie rynku zaczęły od roku 2021 występować z wnioskami o interpretacje indywidulane. We wnioskach już w stanie faktycznym było wskazywane, że glikol, gliceryna, aromaty są sprzedawane z przeznaczeniem innym niż do papierosów elektronicznych albo że są przeznaczone do innych celów jak np. aromatyzowanie. W związku z tym, że już w stanie faktycznym, którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) jest związany, było wskazywane, że produkt nie jest przeznaczony do papierosów elektronicznych to Dyrektor KIS w interpretacji zwykle stwierdzał, że taki produkt nie wypełnia definicji płynu do papierosów elektronicznych, a tym samym nie jest opodatkowany akcyzą. Przesądzenie już w stanie faktycznym, że produkt nie jest przeznaczony do papierosów elektronicznych nie dawało Dyrektorowi KIS jakiejkolwiek przestrzeni interpretacyjnej – musiał wydać interpretację potwierdzającą brak opodatkowania.

Okazuje się jednak, że Szef KAS postanowił zweryfikować tego rodzaju i już zmienił dwie interpretacje.

• Szef KAS przeanalizował interpretację z 15 kwietnia 2021 r. o sygn.0111-KDIB3-3.4013.44.2021.1.JS, w której w stanie faktycznym wskazane było, że: Na etapie sprzedaży (zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych) Spółka nie nadaje aromatom określonego przeznaczenia. W szczególności Spółka nie zamieszcza na stronach internetowych lub w punktach stacjonarnych informacji o szczególnym zastosowaniu aromatów. Takich informacji nie ma również na oznaczeniach opakowań jednostkowych aromatów (naklejki, pudełka kartonowe czy ulotki) oraz interpretację z 15 lipca 2021 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.121.2021.3.JS, w której wnioskodawca wskazał, że: Z posiadanych przez Spółkę informacji na moment ich nabycia, glikol i gliceryna mają zastosowanie uniwersalne (nieograniczone wyłącznie do wykorzystania np. w papierosach elektronicznych). Spółka nie wie jednak, w jaki sposób sprzedane glikol i gliceryna zostaną faktycznie wykorzystane przez ich nabywcę. W obu przypadkach Dyrektor KIS stwierdził, że nie są to produktu akcyzowe.

• Kwestionując powyższe interpretacje, Szef KAS wskazał, że przy określaniu czy dany wyrób ma „przeznaczenie akcyzowe”, należy dokonać analizy tego pojęcie na trzech różnych płaszczyznach. Po pierwsze, dany wyrób ma „przeznaczenie akcyzowe” gdy od momentu wytworzenia aż do faktycznego zużycia lub użycia, zamiar ten nie uległ zmianie, a ostateczny nabywca zamówił wytworzenie lub sprowadzenie wyrobu, który miał być (jest) wyrobem akcyzowym. W takim przypadku, wyrób od początku jest wyrobem akcyzowym i nigdy nie przestanie nim być nawet gdy ostatecznie nie dojdzie do jego zamierzonego „akcyzowego” użycia lub zużycia.

• W ramach drugiej płaszczyzny, wyrób wytworzony (sprowadzony) „bez przeznaczenia akcyzowego” nie jest wyrobem akcyzowym. Musi to jednak wynikać z faktycznych okoliczności oraz dowodów posiadanych przez producenta, dystrybutora lub handlowca. Jeżeli jednak na określonym etapie obrotu nastąpi zmiana przeznaczenia tego wyrobu na cele akcyzowe, podatnikiem staje się ten, kto faktycznie zmienił to przeznaczenie.

• Trzecia płaszczyzna dotyczy świadomości podmiotu, który wytworzył wyrób i brał pod uwagę, że wyrób ten – niezależnie od zamówienia lub oferty sprzedaży – może mieć przeznaczenie akcyzowe. Wystarczy więc, że producent lub importer ma świadomość, że wyrób ten może na kolejnych etapach obrotu zmienić przeznaczenie na akcyzowe, aby stać się podatnikiem podatku akcyzowego.

Stąd, zdaniem Szefa KAS, każdy roztwór, którego charakter, skład i właściwości fizykochemiczne wskazują na możliwe wykorzystanie w papierosach elektronicznych i który jest sprzedawany w sklepach bądź punktach sprzedaży z wyrobami tytoniowymi i ich substytutami, uznać należy za podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wyrób akcyzowy jako płyn do papierosów elektronicznych. O przeznaczeniu do wykorzystywania w papierosach elektronicznych nie decyduje więc stosowna informacja na półce sklepowej, opakowaniu, tylko fakt, że wyrób nadający się do użycia w papierosach elektronicznych oferowany jest świadomie przez dostawcę w sklepach bądź punktach specjalizujących się właśnie w sprzedaży wyrobów tytoniowych, ich substytutów oraz urządzeń i akcesoriów do konsumpcji tych wyrobów.

Na ten moment trudno jest ocenić, czy Szef KAS zamierza zakwestionować wszystkie opisywane interpretacje, czy też wydać jedną interpretację ogólną, w której odniesie się do rozumienia definicji płynu do papierosów elektronicznych. Należy się jednak spodziewać, że linia interpretacyjna zacznie się zmieniać.

O dalszych działaniach Szefa KAS w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.