27/06

Faktury ustrukturyzowane najwcześniej od 1 stycznia 2024 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja Wykonawcza Rady UE 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r., w której Rada UE zgodziła się na stosowanie fakturowania elektronicznego w Polsce od 1 stycznia 2024 r. Z decyzją Rady UE możecie zapoznać się Państwo pod tym linkiem EUR-Lex – L:2022:168:TOC – PL – EUR-Lex (europa.eu).

Przypominamy, że pierwotnie obowiązkowe faktury ustrukturyzowane miały być stosowane od drugiego kwartału 2023 r. Obecnie korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne, lecz wkrótce ulegnie to zmianie, gdyż decyzja Rady UE jest ostatnim krokiem przed wdrażaniem obowiązkowego fakturowania elektronicznego. Z faktur ustrukturyzowanych będą musieli korzystać wszyscy podatnicy, którzy mają siedzibę na terytorium Polski.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych zmianach dotyczących fakturowania elektronicznego.