16/01

Terminale towarowe zwolnione z podatku od nieruchomości – podatek od nieruchomości 2024

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że do końca stycznia podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi są zobowiązani do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024.

W naszej ocenie przy przygotowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024 należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące kwestie:

  1. uwzględnić wzrost stawek podatku od nieruchomości w porównaniu ze stawkami za rok 2023;
  2. ująć w deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2024 budynki i budowle oddane do użytkowania lub wybudowane w trakcie roku 2023;
  3. dokonać weryfikacji podstawy opodatkowania dla urządzeń technicznych i instalacji posiadających zarówno części budowlane, jak również niebudowlane.

Ponadto, zarządcy infrastruktury kolejowej oraz operatorzy obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie kolejowym począwszy od 2024 r. mogą obejmować zwolnieniem z podatku od nieruchomości terminale towarowe. Terminalem towarowym w myśl ustawy o transporcie kolejowym jest obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych obejmujący drogę kolejową, umożliwiający załadunek lub rozładunek wagonów lub integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozów towarów.

W konsekwencji, przedsiębiorcy posiadający infrastrukturę kolejową i przeładunkową powinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość przygotowywanych deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024.

 

Gdyby chcieli Państwo skonsultować z nami prawidłowość przygotowanej deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024, zapraszamy do kontaktu.