10/09

NADCHODZĄCE ZMIANY W PODATKACH

KONFERENCJA: NADCHODZĄCE ZMIANY W PODATKACH – VAT, CIT, AKCYZA I INNE

10 PAŹDZIERNIKA 2019

godz. 10.00 – 15.30

Golden Floor Centrum w Warszawie przy ul. Siennej 39

koszt uczestnictwa: 550 zł netto

 

Szanowni Państwo,

W drugiej połowie 2019 roku i na początku 2020 wchodzi w życie szereg istotnych zmian podatkowych, takich jak obowiązkowy split payment, likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, zmiany w zasadach dokumentowania transakcji unijnych, ulga na złe długi w CIT.


Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówimy nadchodzące zmiany podatkowe oraz ich wpływ na działalność firm, w tym:

• Biała lista podatników – płatności faktur VAT tylko na rachunek zgłoszony do urzędu skarbowego, wątpliwości po pierwszych miesiącach opublikowania listy
• Obowiązkowy split payment – w jakich przypadkach faktura powinna być zapłacona mechanizmem podzielonej płatności; sankcje za brak takiej płatności
• Zmiany w rozliczaniu dla VAT transakcji unijnych po 1 stycznia 2020 roku – jakie dokumenty będą uprawniały do stosowania stawki 0% VAT przy dostawie towarów do innego kraju UE
• Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2020 roku – możliwość zmniejszenia podatku w przypadku braku otrzymania zapłaty faktury
• Nowy JPK – czy znamy zasady ewidencjonowania VAT, które mają obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku
• Matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa – przejście na nomenklaturę scaloną CN oraz klasyfikację statystyczną PKWiU 2015 dla identyfikacji towarów i usług
• Zmiany w kasach rejestrujących – harmonogram wprowadzenia kas on-line i inne zmiany w ewidencjonowaniu na kasach, w tym wystawianie faktur VAT do paragonów
• Najistotniejsze zmiany w podatku akcyzowym oraz SENT – zmiany w akcyzie od olejów i preparatów smarowych, rozszerzenie grupy towarów objętych SENT
• Pozostałe zmiany – w tym, nowe zasady rozliczenia VAT od importu towarów, płatności wszystkich podatków do urzędu skarbowego na jeden rachunek, zmiany w rozliczaniu VAT od sprzedaży nieruchomości.

W trakcie szkolenia zajmiemy się między innymi następującymi kwestiami:

• Jakie są skutki dokonania płatności faktury VAT na rachunek nie zgłoszony do urzędu skarbowego? Czy można dokonać takiej płatności?
• Co zrobić jeżeli rachunek został zgłoszony do urzędu skarbowego, a nie pojawia się na liście Ministra Finansów?
• Jak często sprawdzać rachunki na portalu Ministra Finansów?
• Co zrobić w przypadku dokonywania płatności na rzecz podmiotu innego niż wystawca faktury (cesje, faktoringi, płatności komornikowi etc.)
• Jakie towary i usługi podlegają obowiązkowemu split paymentowi? Jak zidentyfikować te towary i usługi?
• Sankcje za brak dokonania płatności split paymentem. Jakie i od kiedy obowiązują?
• Czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób dokonać płatności split paymentem na rachunek innego podmiotu, niż wystawca faktury – skutki i ryzyka.
• Split payment a płatności faktur wystawionych w walutach, zaliczki, płatności zbiorcze, kompensaty, faktury wystawione przed 1 listopada 2019 roku
• Płatności podmiotom zagranicznym a split payment
• Różnice w dobrowolnym a obowiązkowym split paymencie
• Likwidacja odwrotnego obciążenia w VAT oraz ograniczenie zakresu odpowiedzialności solidarnej
• Zasady zwrotu kaucji gwarancyjnej w obrocie paliwami
• Sprzedaż nieruchomości zabudowanej i wykorzystywanej na własne potrzeby – dostosowanie polskich przepisów do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
• Rozszerzenie możliwości rozliczenia VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej oraz zmniejszenie obowiązków przy rozliczaniu VAT w deklaracji na zasadach obecnych
• Szybsza ścieżka wyrejestrowania podmiotu z VAT oraz określenie warunków przywrócenia rejestracji
• Wystawienie faktury VAT do paragonu – sankcje za brak NIP na paragonie dla wystawcy oraz nabywcy
• Jakie dokumenty dają prawo do stosowania stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów po 1 stycznia 2020 roku oraz jakie dodatkowe warunki należy spełnić do zachowania prawa do 0% VAT?
• W jaki sposób deklarować dla VAT transakcje unijne z udziałem wielu podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe)
• Wprowadzenie możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania w CIT w przypadku nieotrzymania zapłaty faktur lub rachunków – wprowadzenie ulgi na złe długi w CIT analogicznej do ulgi na złe długi w VAT
• Założenia nowej struktury JPK, która zacznie obowiązywać dla dużych podmiotów od 1 kwietnia 2020 roku.
• Kary za błędy w JPK, kiedy będzie można ich uniknąć.
• Co z wdrożeniem e-DD dla dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy?
• Obowiązek zaawansowanej rejestracji na PUESC – kogo dotyczy i w jakim terminie?
• Koncesje – zmiana definicji paliw ciekłych w prawie energetycznym – skutki praktyczne
• Szybki VAT – zmiana katalogu wyrobów podlegających pod szybki VAT
• Zmiany w akcyzie – oleje smarowe, oleje CN 3403
• Nowe zasady dokumentowania dostaw olejów opałowych
• SENT a dostawy LPG

 

AGENDA

9.30 -10.00 – rejestracja

10.00 – 11.30 – I sesja

11.30 – przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – sesja II

13.15 – lunch

14.00 -15.30 – sesja III

15.30 – 16.00 – odpowiedzi na pytania

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: info@cabajkotala.com