13/03

Pakiet osłonowy w związku z koronawirusem

Informujemy, że 11 marca 2020 r. Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, zapowiedziała wprowadzenie tzw. „pakietu osłonowego” mającego łagodzić negatywne skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa dla firm.

Przedmiotowa specustawa ma wprowadzać ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, dodatkową ochronę i wsparcie rynku pracy, ale również zakłada szereg ułatwień dotyczących obowiązków podatkowych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju zmiany wprowadzone pakietem osłonowym w zakresie podatków mają dotyczyć m.in.:
• przesunięcia wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK_VDEK oraz terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
• wprowadzenia ułatwień w split payment,
• wcześniejszych zwrotów VAT,
• możliwości odliczenia „wstecz” straty – stratę poniesioną w roku 2020 będzie można odliczyć od podatku należnego za rok 2019,
• bezkosztowego odroczenia płatności CIT, PIT i VAT a także składek na ubezpieczenia społeczne.

Projekt ustawy w tym zakresie ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu. Będziemy Państwa na bieżąco informować na temat szczegółów rozwiązań jakie mają być wprowadzone.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.