21/07

Nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE oraz VAT-UEK

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz. U. z 2020 r., poz. 1138) począwszy od rozliczenia za czerwiec 2020 r. należy stosować nowe wzory informacji podsumowującej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowującej (VAT-UEK).

Nowe wzory informacji podsumowujących VAT-UE oraz VAT-UEK uwzględniają wprowadzenie do ustawy o VAT z dniem 1. lipca 2020 r. przepisów dotyczących procedury magazynu typu call-off stock.

Ponadto, w związku z brzmieniem art. 12 ust. 2 ustawy wprowadzającej procedurę magazynu typu call-off stock (Dz.U. 2020 poz. 1106) podatnicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dokonali przemieszczenia towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju mogą skorzystać z procedury magazynu typu call-off stock m.in. pod warunkiem złożenia informacji podsumowującej (VAT-UE) lub korekt informacji podsumowujących (VAT-UEK) za właściwe okresy miesięczne w terminie do 25. lipca 2020 r. W związku z powyższym nowe wzory informacji VAT-UE oraz VAT-UEK mogą zostać wykorzystane również w odniesieniu do rozliczeń za okresy styczeń-maj 2020 r.

Nowe wzory informacji podsumowującej (VAT-UE) oraz korekty informacji podsumowującej (VAT-UEK) można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/#VAT-UE