09/07

Nowe informacje o planowanej nowelizacji NCR

Informujemy, że stronach BIP Rady Ministrów pojawiły się pierwsze szczegóły zapowiadanej już od dłuższego czasu nowelizacji przepisów o Narodowym Celu Redukcyjnym (NCR). Sam projekt zmiany ustawy jeszcze nie jest znany, ale kilka najważniejszych rozwiązań, które mają być wprowadzone, zostało już opisanych w wykazie prac legislacyjnych RM (dostęp: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r84163678642455,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-monitorowania-i-kontrolowania-jakosci.html).

Z obecnie dostępnych informacji wynika więc, że nowelizacja ta będzie przewidywała m.in. następujące zmiany przepisów:
• wprowadzenie przepisów o realizacji NCR w 2021 i kolejnych latach – na gruncie obecnego brzmienia ustawy, NCR literalnie jest obowiązkiem „jednorazowym”, tylko w 2020, i to się ma zmienić
• korekta przepisów dot. sprawozdawczości przy wspólnej realizacji NCR z innym podmiotem (m.in. wprowadzenie odrębnych sprawozdań dla każdego podmiotu, w którym będzie on uwzględniał tylko swoją działalność – zamiast występującego obecnie jednego, wspólnego sprawozdania dla całej grupy)
• doprecyzowanie przepisów o karze za brak realizacji NCR (najprawdopodobniej zmieniony zostanie wzór określający karę, tak by wysokość sankcji lepiej odzwierciedlała faktyczny stopień naruszenia wymogu NCR przez dany podmiot)
• wprowadzenie zmiany sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej – umożliwienie wspólnej realizacji NCR z operatorami stacji ładowania samochodów elektrycznych

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał br. Oczywiście będziemy na bieżąco monitorowali status tej sprawy i gdy tylko pojawią się jakieś nowe informacje dot. tej nowelizacji, od razu je Państwu przekażemy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.