14/07

Banderolowanie płynów umieszczonych w kartonikach

Zwracamy uwagę na przepisy, które dotyczą zasad banderolowania płynów do e-papierosów, w zależności od rodzaju opakowania w jakim są one sprzedawane.

Zgodnie z ustawą o akcyzie znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy. Ustawa wprowadziła jednocześnie specjalną definicję opakowań jednostkowych tylko dla płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich wskazując, że opakowaniem jednostkowym jest:

opakowanie samodzielne, bezpośrednio lub pośrednio chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie:

1. jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz
2. przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobu nowatorskiego, oraz
3. posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, a także
4. przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych

przeznaczone do sprzedaży w tej postaci konsumentom.”

Oznacza to, że w przypadku płynów do e-papierosów sprzedawanych w kartonikach, w których umieszczona jest butelka, banderola musi być naklejona na kartonik, a nie na butelkę, która znajduje się w kartoniku. Sposób umieszczenia banderoli na kartoniku wskazany został w załączniku do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Takie stanowisko potwierdza wydana niedawno interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0111-KDIB3-3.4013.16.2021.3.JS), który wskazał, że „sposób banderolowania opakowań jednostkowych płynu do papierosów elektronicznych, zgodnie z którym na pudełko, w którym umieszczana jest butelka, nie zostaną naniesione znaki akcyzy (a jedynie informacja, że w środku znajduje się wyrób akcyzowy) – jest w ocenie Organu nieprawidłowy. Spółka w przyjętym modelu sprzedaży winna bowiem umieszczać znak akcyzy na opakowaniu jednostkowym pośrednio chroniącym wyrób akcyzowy, w którym to opakowaniu przedmiotowy płyn do e-papierosów jest przeznaczony do sprzedaży konsumentom – tj. na pudełku, w którym umieszczana jest butelka zawierająca wyrób akcyzowy.

Kwestia ta jest bardzo ważna, gdyż nieprawidłowe oznaczanie wyrobów znakami akcyzy jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych (maksymalna kara to nawet 26.879.040 zł).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.