23/07

Deklaracja AKC-4 – w formie elektronicznej – termin do 26 lipca

Przypominamy, że deklarację AKC-4 za czerwiec (termin – 26 lipca) trzeba złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUESC. Mimo że formalnie termin mija dopiero w poniedziałek rekomendujemy wcześniejsze jej złożenie – w ostatni dzień takiego terminu PUESC lubi się zawieszać, bo jego wydajność nie jest dostosowana do tak dużego ruchu na stronie.

Uwaga: przypominamy również, że do podpisu deklaracji akcyzowej nie da się wykorzystać profilu zaufanego ePUAP; konieczne jest użycie komercyjnego podpisu kwalifikowanego lub certyfikatu celnego. To ostatnie narzędzie jest darmowe i możliwe do pobrania z PUESC; skorzystanie z niego bywa jednak czasem problematyczne, bo oprogramowanie komputerów służbowych w wielu firmach blokuje aplikację CertSign (służącą do obsługi certyfikatu celnego) jako oprogramowanie potencjalnie niebezpieczne.