13/08

Deklarowanie wyrobów zwolnionych i ze stawką zero w AKC-4

Przypominamy, że podatnicy składający miesięczne deklaracje akcyzowe AKC-4 powinni – począwszy od deklaracji za lipiec br., składanej do 25 sierpnia – uwzględniać w nich dodatkowo wyroby zwolnione od akcyzy oraz wyroby objęte zerową stawką akcyzy. Zwracamy przy tym uwagę na następujące kwestie:

1. deklarowanie dotyczy jedynie podmiotów, które są podatnikami względem wyrobów zwolnionych lub objętych stawką zero – nie obejmuje więc w szczególności podmiotów, które tylko nabywają i zużywają tego rodzaju wyroby

2. wskazany obowiązek dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy oprócz działalności dotyczącej wyrobów zwolnionych lub objętych stawką zero, wykonują także inną działalność, w ramach której realnie płacą akcyzę i z tego tytułu są zobowiązani do składania AKC-4. Natomiast podmioty, których całość działalności akcyzowej związana jest wyłącznie z wyrobami zwolnionymi lub objętymi stawką zero:

– nadal nie są zobowiązane do składania miesięcznych deklaracji AKC-4

– zamiast tego będą musiały składać kwartalne deklaracje AKC-KZ – pierwsza z nich, dotycząca III kwartału 2021 roku, będzie musiała zostać złożona do 25 listopada br.

Zachęcamy by nie czekać ze złożeniem tej deklaracji do ostatniego dnia terminu, lecz uczynić to wcześniej, zyskując tym samym zapas czasu na wypadek jakichkolwiek trudności technicznych. Doświadczenia z poprzedniego miesiąca pokazują, że PUESC nie jest dostosowany do dużego ruchu na stronie; w ostatni dzień terminu na złożenie deklaracji, gdy największa liczba osób będzie próbowała to zrobić, ryzyko zawieszenia się systemu jest więc dość spore.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie, uprzejmie prosimy o kontakt.