28/11

Termin na złożenie Informacji TPR oficjalnie przedłużony do 31 stycznia 2024 r.

24 listopada 2023 r. Minister Finansów podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem, podmiotom zobowiązanym do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) przedłuża się termin na złożenie informacji o cenach transferowych 31 stycznia 2024 r. w przypadku, gdy termin złożenia TPR miał upłynąć w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W ostatecznym brzmieniu Rozporządzenia termin złożenia formularza został skrócony względem pierwotnie proponowanego, przypadającego na 29 lutego 2024 r., na który wskazaliśmy w naszym poprzednim alercie.

Z chęcią udzielimy Państwu wsparcia przy przygotowaniu Informacji TPR, a także wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić.