15/11

Indywidualny Rachunek Podatkowy – nowe zasady regulowania VAT, CIT oraz PIT od 1 stycznia 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520) począwszy od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady regulowania niektórych zobowiązań podatkowych.

Mianowicie, od 1 stycznia 2020 r. płatności do urzędów skarbowych z tytułu:

• podatku VAT;
• podatku CIT;
• podatku PIT; w tym zaliczek na podatek PIT swoich pracowników; oraz
• niepodatkowych należności budżetowych (np. należności celnych);

każdy podatnik oraz płatnik będzie zobowiązany dokonać na swój Indywidualny Rachunek Podatkowy, oparty o jego numer NIP lub PESEL.

Każdy podatnik oraz płatnik może już dziś sprawdzić swój Indywidualny Rachunek Podatkowy, korzystając ze specjalnego generatora opublikowanego na portalu internetowym Ministerstwa Finansów. Generator Indywidualnych Rachunków Podatkowych znajduje się TUTAJ

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Oznacza, to że od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik oraz płatnik jest zobowiązany dokonywać wpłat ww. należności wyłącznie na swój Indywidualny Rachunek Podatkowy, nawet jeśli wynikają one ze skorygowania rozliczeń podatkowych za okresy rozliczeniowe sprzed 1 stycznia 2020 r.

Rachunki na potrzeby płatności pozostałych zobowiązań podatkowych, tj. podatku akcyzowego czy podatku od nieruchomości pozostają bez zmian.