04/10

Limit kosztów niematerialnych – możliwość uzyskania zwrotu podatku

Z początkiem tego roku został uchylony art. 15e ustawy o CIT, który ograniczał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych kategorii wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.

Przepis ten od początku budził wiele problemów i wątpliwości, co do tego jakie kategorie wydatków podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów oraz wysokości limitu tych kosztów. Konsekwencją problemów jakie budził ten przepis było właśnie jego uchylenie przez ustawodawcę.

Czy to oznacza, że podatnicy powinni zapomnieć o problemie?

W naszej ocenie uchylenie tego przepisu nie oznacza, że podatnicy powinni zapomnieć o problemach jakie się z nim wiązały oraz o dodatkowym podatku (często nie małym) jaki musieli płacić w związku z ograniczeniem kosztów. Wręcz przeciwnie, zwracamy uwagę, że od pewnego czasu sądy administracyjne, a w ślad za nimi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zaczęły wydawać korzystne dla podatników rozstrzygnięcia, które stwierdzają, że określone wydatki wcześniej traktowane jako podlegające limitowi tak naprawdę temu limitowi nie powinny podlegać.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że podmioty, które stosowały ten limit w latach 2018-2021 powinny zweryfikować, jakie wydatki na rzecz podmiotów powiązanych uwzględniały w limicie, gdyż możliwe jest że część z tych kosztów powinna być uwzględniona w kalkulacji CIT, a zatem podatek za dany rok powinien być niższy.

A co jeżeli przepis od początku był sprzeczny z prawem Unijnym?

W naszej ocenie tak właśnie było, a to oznacza, że podatnicy nie powinni stosować żadnego ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o CIT i zaliczać w koszty całość wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.

W tym zakresie zwracamy uwagę, że w odniesieniu do podobnych przepisów obowiązujących w Szwecji, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (C‑484/19) uznający szwedzkie przepisy ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów części wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych z siedzibą poza terytorium Szwecji za niezgodne ze swobodą przedsiębiorczości.

Dlaczego te przepisy są podobne i dają szansę dla polskich podatników? Zgodnie z polskimi przepisami, limit wynikający z art. 15e ustawy o CIT nie miał zastosowania, jeśli wydatki były ponoszone przez spółkę tworzącą podatkową grupę podatkową na rzecz innej spółki z grupy. Co jednak istotne jej członkami zgodnie z ustawą mogły być jedynie spółki z siedzibą na terytorium Polski.

Uważamy zatem, że również w tym przypadku swoboda przedsiębiorczości zostaje naruszona, gdyż dyskryminowane są podmioty z siedzibą poza terytorium Polski.

W naszej cenie istnieje zatem uzasadniona podstawa do uzyskania nadpłaty podatku za cały okres pomiędzy 2018 a 2021 rokiem, w tym zakresie w którym podatnicy stosowali ograniczenie wynikające z art. 15e ustawy o CIT.

Co dalej?

Bez względu na to czy chcieliby Państwo jedynie zawęzić kategorię wydatków podlegających limitowi, czy też całkowicie wyłączyć stosowanie art. 15e ustawy o CIT i włączyć do kosztów uzyskania przychodu wszystkie wydatki, które zostały ograniczone na podstawie tej regulacji, konieczne będzie złożenie odpowiednich wniosków o zwrot podatku.

Gdyby byli Państwo zainteresowani weryfikacją kosztów które podlegały ograniczeniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT lub też całkowitym wyłączeniem stosowania tego przepisu i uzyskaniem zwrotu podatku za lata 2018-2021, zapraszamy do kontaktu.