13/10

Ostatnie dni na poinformowanie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 01.01.2023 r.

Przypominamy, że do 17. października br. (poniedziałek) podatnicy, dla których z 1. stycznia 2023 r. zmianie ulega właściwy urząd skarbowy muszą dokonać stosownego zawiadomienia swojego aktualnie właściwego urzędu skarbowego o tym fakcie.

Obowiązek zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego z 1. stycznia 2023 r. dotyczy:

• podatników, którzy w 2022 r. rozliczali się w tzw. zwykłych urzędach skarbowych, a których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wyniósł za rok 2021 co najmniej 3 mln euro – od 1. stycznia 2023 r. będą się oni rozliczali w jednym z 19 tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych;

• podatników, którzy w 2022 r. rozliczali się w jednym z 19 tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, a których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wyniósł za rok 2021 co najmniej 50 mln euro – od 1. stycznia 2023 r. będą się oni rozliczali w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie;

• podatników, którzy w 2022 r. rozliczali się w jednym z 19 tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, a których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosił w ostatnich dwóch kolejnych latach podatkowych poniżej 3 mln euro, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2021 r. – od 1. stycznia 2023 r. będą się oni rozliczali w tzw. zwykłych urzędach skarbowych;

• podatników, którzy w 2022 r. rozliczali się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie, a których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosił w ostatnich dwóch kolejnych latach podatkowych poniżej 50 mln euro (ale więcej niż 3 mln euro), przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2021 r. – od 1. stycznia 2023 r. będą się oni rozliczali w jednym z 19 tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Kwotę przychodów netto określonego w euro (3 mln lub 50 mln) przelicza się po średnim kursie tej waluty ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego przyjętego przez podatnika, co w przypadku podatników, dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym oznacza przyjęcie kursu euro NBP z 31. grudnia 2021 r. wynoszącego: 4,5994 zł/euro.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do właściwości urzędu skarbowego dla Państwa przedsiębiorstw, prosimy o kontakt.