20/04

Narodowy Cel Redukcyjny – wprowadzenie obowiązku na kolejne lata

Informujemy, że w ostatnich dniach Sejm uchwalił nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, na mocy której obowiązek realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) – dotychczas przewidziany wyłącznie dla 2020 roku – zostanie przedłużony na kolejne lata (na stałe). Wymóg ten co do zasady będzie rozliczany w okresach całorocznych; wyjątkiem jest jedynie bieżący rok, w którym osiągnięcie NCR będzie wymagane w okresie od wejścia w życie nowelizacji (14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli ok. początku czerwca) do 31 grudnia 2021 r.

Przedmiotowa nowelizacja nie wprowadza natomiast żadnych innych zmian do sposobu realizacji NCR – zarówno w odniesieniu do kwestii „materialnych” (jakie wolumeny są zaliczane na poczet tego obowiązku, od jakich wyrobów wymóg NCR trzeba realizować, jak obliczyć karę za osiągnięcie zbyt dużej emisji CO2 ze sprzedanych paliw, etc.), jak i formalnych (sprawozdawczość). Zmiany tego rodzaju znajdują się natomiast w innym projekcie nowelizacji, który wciąż znajduje się na wczesnym, rządowym etapie procesu legislacyjnego; jest on dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336300.

Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informowali o wszelkich nowych informacjach w tej sprawie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.