04/01

NCR 2021

Z upływem poprzedniego roku zakończył się pierwszy okres rozliczeniowy realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR); sprawozdanie w jego zakresie będzie trzeba złożyć do URE do końca marca. Zgodnie z zamierzeniami rządu, wymóg osiągnięcia odpowiedniej redukcji emisji CO2 miał  w 2020 roku. Regulacje te nie zostały jednak przyjęte przez Parlament przed 1 stycznia 2021 r. (obecnie są wciąż w komisji sejmowej – najbliższe posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 8 stycznia), wobec czego istnieją bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy mogą one obowiązywać już w bieżącym roku. Przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązki podjęcia określonych działań nie mogą mieć mocy wstecznej – co miałoby miejsce, gdyby nowelizacja ustawy opublikowana w Dzienniku Ustaw np. w lutym miała dotyczyć całej działalności przedsiębiorcy w roku kalendarzowym, tj. już od 1 stycznia.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że obecnie rozważane są dwa sposoby rozwiązania tego problemu:
• wprowadzenie nowych przepisów o NCR dopiero od 1 stycznia 2022 r. – z pozostawieniem „dziury” (braku obowiązku realizacji NCR) w całym 2021 roku
• wprowadzenie w 2021 roku krótszych okresów rozliczeniowych NCR (np. kwartalnych) i wejście w życie nowych przepisów na początku jednego z nich (np. 1 kwietnia lub 1 lipca) – tak, by brak obowiązku realizacji NCR przez przedsiębiorców dotyczył okresu znacznie krótszego niż pełen rok kalendarzowy