20/01

Nowe zasady regulowania zobowiązań podatkowych z tytułu VAT, CIT, PIT oraz Podatku od nieruchomości

Od 1. stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady regulowania niektórych zobowiązań podatkowych.


VAT, CIT oraz PIT

Wszelkie płatności do urzędów skarbowych realizowane po 1. stycznia 2020 r. z tytułu:
• podatku VAT, w tym zobowiązanie podatkowe za grudzień 2019 r., którego termin zapłaty przypada 25. stycznia 2020 r.;
• podatku CIT;
• podatku PIT; w tym zaliczek na podatek PIT swoich pracowników; oraz
• niepodatkowych należności budżetowych (np. należności celnych);

każdy podatnik oraz płatnik będzie zobowiązany dokonać na swój Indywidualny Rachunek Podatkowy, oparty o jego numer NIP.

Każdy podatnik oraz płatnik może już dziś sprawdzić swój Indywidualny Rachunek Podatkowy, korzystając ze specjalnego generatora opublikowanego na portalu internetowym Ministerstwa Finansów. Generator Indywidualnych Rachunków Podatkowych znajduje się TUTAJ

Rachunki na potrzeby płatności pozostałych zobowiązań podatkowych, tj. podatku akcyzowego czy PCC pozostają bez zmian.


Podatek od nieruchomości – zmiana wzoru deklaracji

Przypominamy, że 31. stycznia 2020 r. dla podatników podatku od nieruchomości będących osobami prawnym upływa termin na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2020 r. oraz wpłatę jego pierwszej raty.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnicy podatku od nieruchomości:
• są zobowiązani do złożenia deklaracji oraz załączników do niej na jednolitych wzorach DN-1 (deklaracja), ZDN-1 (dane o przedmiotach opodatkowania) oraz ZDN-2 (dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z podatku), które znajdują się TUTAJ
• mają możliwość złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości drogą elektroniczną, z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Jeżeli chcieliby Państwo potwierdzić prawidłowość przygotowanego rozliczenia podatku do nieruchomości za 2020 r., zapraszamy do kontaktu.