16/12

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Informujemy, że wczoraj, tj. 15 grudnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany, jakie wynikają z tej nowelizacji. Z pełnym tekstem ustawy możecie zapoznać się Państwo pod tym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6CE2FF591AFDFCE4C12588F000318D58

• Zmiana definicji papierosów elektronicznych

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o akcyzie i definicji płynu do papierosów elektronicznych. Po nowelizacji warunkiem zakwalifikowania wyrobu jako płyn do papierosów elektronicznych będzie jego zasadniczy charakter, skład i właściwości fizykochemiczne. Opodatkowaniu będzie podlegała sprzedaż każdego roztworu do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, który jest używany lub mógłby zostać użyty jako płyn do e-papierosów, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży. Zgodnie z uzasadnieniem zaproponowana zmiana ma umożliwić organom podatkowym wykazanie, że sprzedawca płynów do e-papierosów unikał opodatkowania.

• Ewidencje w postaci elektronicznej

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej powinien być realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. Nowelizacja przesuwa ten obowiązek na dzień 1 lutego 2024 r. W konsekwencji do końca stycznia 2024 r. wydłuża się możliwość prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji na dotychczasowych zasadach.

• Podatek handlowy

Kolejną ważną zmianą jest przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. (zamiast 31 grudnia 2022 r.) wyłączenia z podatku handlowego sprzedaży detalicznej paliw (np. benzyny czy oleju napędowego). W konsekwencji przy kasach na stacjach paliw nadal musi być zamieszczona informacja, że sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.

• Produkcja prądu na własne potrzeby

Następna zmiana dotyczy producentów produkujących na własne potrzeby prąd z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Od 2023 r. nie będą musieli oni wykazywać energii elektrycznej w deklaracjach podatkowych oraz nie będą musieli prowadzić ewidencji ilościowej prądu. Zmiana ta dotyczy też jednostek samorządu terytorialnego (w ich przypadku łączną moc generatorów liczy się odrębnie dla każdej z podległych jednostek organizacyjnych).

• Auta hybrydowe

Nowelizacja przedłuża także do 31 grudnia 2029 r. dotychczas obowiązujące zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (pojazdy „z wtyczką”) o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zwolnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

• Producenci alkoholu

Dla małych i niezależnych producentów napojów alkoholowych ważą zmianą jest to, że nie będą musieli starać się o certyfikat małego producenta w sytuacji chęci skorzystania przez nich z preferencyjnej stawki akcyzy na terytorium Polski, jeżeli sprzedają swoje trunki wyłącznie na terytorium Polski. Certyfikat będzie niezbędny jedynie przy sprzedaży do innych krajów unijnych. Nowelizacja zawiera także przepis porządkujący, zgodnie z którym po 13 lutego 2023 r. nie trzeba będzie składać deklaracji podatkowych w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia całkowicie skażonego alkoholu etylowego.

• Kasy z elektronicznym zapisem kopii

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o VAT i przedłuża do 31 grudnia 2023 r. możliwość kupowania kas starego typu, tj. z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym. Urządzeń tego typu używają m.in. apteki czy przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, z uwagi na specyfikę tych rodzajów działalności mogłyby pojawić się problemy z dostępem do kas rejestrujących typu on-line o zastosowaniu specjalnym. Dzięki nowelizacji, podatnicy, którzy będą mieli obowiązek stosowania kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym, będą mogli nabywać jeszcze przez rok specjalne kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.