01/12

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – nowy „podatek” dla wytwórców energii elektrycznej

Dzisiaj (1 grudnia 2022 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243; dalej „Ustawa”). Oprócz wprowadzenia cen maksymalnych przy sprzedaży energii elektrycznej do tzw. odbiorców uprawnionych, wprowadza ona również nowy parapodatek – de facto wymuszający stosowanie limitu cen także przy transakcjach do innych kategorii nabywców energii. Tym nowym rodzajem daniny jest odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego mają być finansowane rekompensaty dla podmiotów stosujących urzędowe ceny maksymalne.

Formalnie wskazany „podatek” obciąża wszystkie podmioty sprzedające energię elektryczną w cenach przekraczających limit wynikający z przepisów – dotyczy on więc zarówno wytwórców (niezależnie od stosowanej technologii), jak i przedsiębiorców dokonujących tylko obrotu energią elektryczną. Ustawa zawiera jednak również istotne wyłączenia z jego stosowania, obejmujące m.in. wytwórców produkujących energię elektryczną:
• w instalacjach o mocy nieprzekraczającej 1 MW, a także
• w instalacjach OZE, w odniesieniu do których korzystają z jednego z mechanizmów określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii: systemu wsparcia, systemu aukcyjnego lub rozliczeń w ramach spółdzielni energetycznej

W praktyce podmioty wytwarzające energię elektryczną na niewielką skalę, w tym w szczególności wykorzystujące w tym celu odnawialne źródła energii, są więc wyłączone spod nowych regulacji. Aby jednak mieć co do tego pewność, każdy indywidualny przypadek występujący w Państwa działalności powinien być dokładnie przeanalizowany pod kątem ew. objęcia obowiązkiem zapłaty nowego „podatku”.

Podmioty zobowiązane do dokonania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny muszą:
• obliczać kwotę tego odpisu w ujęciu dziennym – wg wzoru wynikającego z przepisów, właściwego dla ich profilu działalności
• wpłacać sumę odpisów z całego miesiąca na rachunek bankowy Funduszu – do 5. dnia kolejnego miesiąca
• przekazywać do zarządcy rozliczeń sprawozdanie z kalkulacją kwoty odpisów z całego miesiąca – do 20. dnia kolejnego miesiąca

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej sprawy, pozostajemy do Państwa dyspozycji.